kleinspul, gevestigd aan Bosstraat 102, 3971 XH Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacy verklaring heeft betrekking op aankopen die u doet via één van onze webwinkels, te weten.

Kleinspul.nl, kleinspul.com, kogelketting.nl, kugelkete.eu en ballchain.eu

Contactgegevens:
kleinspul, Bosstraat 102, 3971 XH Driebergen, 0343-531993

Carel Vedder is de Functionaris Gegevensbescherming van kleinspul hij is te bereiken via privacy@kleinspul.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
kleinspul verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- telefoonnummer (niet verplicht)
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@kleinspul.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
kleinspul verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling en betaling
- Om goederen bij u af te (laten) leveren
- kleinspul verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
kleinspul neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
On-Line
kleinspul bewaart uw gegevens niet langer on-line dan noodzakelijk is om deze gegevens over te nemen in onze off-line order administratie.
Off-line
kleinspul bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam, adres, woonplaats, betaalgegevens, E-Mail adres, en eventueel uw telefoonnummer
> Bewaartermijn : Zolang de belastingdienst dit van ons vereist 
> Doel : Afhandeling van uw bestelling alsmede de afhandeling van retour zendingen / crediteringen / garantie claims alsmede het voldoen aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van de belasting wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
kleinspul verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij maken gebruik van de diensten van o.a Myparcel.nl, deze dienstverlener werkt als intermediair van PostNL.
Wij delen uitsluitend uw Naam, adres en woonplaats gegevens met Myparcel.nl / PostNL.

Tevens kunnen wij uw E-Mail adres doorgeven om u op de hoogte laten houden van de status van dezending met uw bestelling.
Met Myparcel.nl hebben wij een geheimhoudings overeenkomst gesloten ten aanzien van uw naam, adres en woonplaats gegevens.

Daarnaast maken wij gebruik van organistaties die zorg dragen van de afhandeling van betalingen via onze webwinkels, te weten :

Ing bank, indien u gebruik maakt van een directe overschijving naar onze eigen bankrekening, worden geen gegevens gedeeld met derden, anders die die noodzakelijk zijn voor een normale bankoverschrijving.

Mollie.com, een organisatie die betalingen afhandeld voor o.a. IDEAL, Sofort banking, credit card betalingen en diverse niet Nederlandse financiële instellingen.

Informatie over het privacy beleid van Mollie vindt u op

Nederlands : https://www.mollie.com/nl/privacy
Deutsch : https://www.mollie.com/de/privacy
Englisch : https://www.mollie.com/en/privacy

Paypal.com, een organisatie die betalingen afhandeld voor Paypal betalingen

Informatie over het priavacy beleid van Paypal vindt u op

Nederlands : https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full
Deutsch : https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
English : https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
kleinspul gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens of internet bezoek vast te leggen.
Onze webwinkels maken gebruik van Sessie techniek voor het vastleggen van uw bestelling, hiervoor word een cookie geplaatst op uw computer met daarin uitsluitend een anonieme code om de sessie te starten en in stand te houden voor de duur van uw bezoek aan onze webwinkel.

Daarnaast kan een cookie geplaatst worden als u een favorieten lijst samen stelt in onze webwinkels.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kleinspul en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kleinspul.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

kleinspul wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
kleinspul neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@kleinspul.com